تجارب در اقامه عدالت

فَراری در جستجوی فِراری؛ بحثی در مورد سینمای عدالت اجتماعی به بهانه اکران فیلم «فِراری»

ساعت ۴ و ۳۰ دقیقه بامداد ۳۱ فروردین ۹۴ در خیابان شریعتی تهران، رویدادی توجه همه افکار عمومی را به خود جلب می کند:…

پروژه عدالت جهانی: جستجوی عدالت در پرتو حاکمیت قانون

پروژه جهانی عدالت، یک سازمان چند رشته‌ای مستقل است که به دنبال ارتقای وضعیت حاکمیت قانون در سرتاسر کشورهای جهان است. پروژه…