رویداد

نظریه اسلامی عدالت توزیعی

نشست علمی با موضوع «نظریه اسلامی عدالت توزیعی» در تاریخ ۱۰ آذر ۱۳۹۷ و به میزبانی هسته عدالت پژوهی مرکز رشد برگزار شد. در…

هشت روز با هسته عدالت پژوهی

نمایشگاه فرصت مغتنمی برای عرضه افکار، ایده ها و آرمان ها از یک سو و دریافت نگاه ها، همکاری ها و امیدها از سوی دیگر است. آنچه در این سفر هشت روزه نمایشگاهی گذشت، هسته عدالت پژوهی را با فرصت هایی جدید روبرو ساخت. با توجه به سه خلا موجود در عرصه عدالت اجتماعی (فقدان نظریه اسلامی عدالت اجتماعی، ترویج این نظریه و ابعاد آن در فرهنگ تخصصی و عمومی، نهادسازی در راستای انتقال ایده به اثر نهایی و اقامه عدالت اجتماعی)، هسته عدالت پژوهی نیز اقدامات خود را در این سه محور، سازمان دهی کرده است. در این راستا، بیش از 50 خروجی در قالب کتاب، گزارش، مقاله، فصلنامه، سیر مطالعاتی، مستند و ... در این نمایشگاه به معرض جامعه علمی قرار گرفت. گفتارهایی در عدالت اجتماعی، فهم جوهره اندیشه حضرت آیت الله خامنه ای در عرصه عدالت، شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی، پایش هندسه معرفتی عدالت، گزارش فرصت مطالعاتی ترکیه، مستند نقطه گمشده، نظام موضوعات حوزه عدالت، گزارشات نهادشناسی و .... از جمله محصولاتی بودند که در این نمایشگاه عرضه شد. تازه های نشر سال 1397 در این نمایشگاه عبارت بودند از: شماره اول و دوم فصلنامه عدالت اجتماعی، سایت هسته عدالت پژوهی، کتاب عدالت به زبان ساده، گزارش چهارگانه شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی، گزارش فرصت مطالعاتی ترکیه با تمرکز بر فهم و تحلیل وضعیت اقلیت شیعه ترکیه. فضای نمایشگاه، توام با رخداد دیگری نیز بود. نشست عمومی «معیشت امروز مردم» با تاکید بر سیاست های حمایتی دولت از اقشار محروم در تکانه های اقتصادی فعلی، با حضور دکتر عادل پیغامی و دکتر احسان خاندوزی برگزار شد. در این نشست تحلیلی از وضعیت موجود و پیشنهاداتی در حمایت از اقشار محروم بیان شد. در این نمایشگاه فرصتی ایجاد شد تا صاحب نظران مختلف در خصوص محورهای فعالیت هسته به طرح پیشنهادات، ایده ها و انتقادات بپردازند. نمایشگاه فضای مساعدی نیز برای تعامل با دانشجویان رشته های مختلف فراهم کرد تا از آن طریق، گفتگوهایی شکل گیرد و دانشجویان علاقمند به عدالت پژوهی، وارد شبکه این هسته شوند. از سوی دیگر، بازدید مجموعه های مشابه بیرونی از نمایشگاه، ارتباطاتی برای همکاری های بیشتر در این عرصه را فراهم کرد. هسته عدالت پژوهی مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام همچنان مشتاق گفتگو و بهره مندی از نظرات و تعامل با اندیشمندان و علاقمندان حوزه عدالت اجتماعی است.   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

معیشت امروز مردم

نشست تخصصی هسته عدالت پژوهی با موضوع «معیشت امروز مردم؛ سناریوهای حمایتی دولت از اقشار آسیب پذیر» با حضور جناب آقای دکتر پیغامی و…

انتشار شماره دوم فصلنامه عدالت اجتماعی

شماره دوم فصلنامه عدالت اجتماعی با پرونده ویژه عدالت آموزشی منتشر شد. شماره اول در تابستان 1397 منتشر شد و شماره دوم، اکنون در پاییز 1397 منتشر می شود. این شماره از سه بخش «مکتوبات»، «پرونده ویژه: عدالت آموزشی» و «نهادشناسی» تشکیل شده است. این فصلنامه در نمایشگاه مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام (غرفه هسته عدالت پژوهی) عرضه می شود. همچنین برای خرید الکترونیک یا مشاهده فهرست مطالب می توانید به صفحه فصلنامه در سایت هسته عدالت پژوهی مراجعه کنید.

نمایشگاه هسته عدالت پژوهی

به مناسبت برگزاری چهارمین قرار سالانه مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام، نمایشگاه هسته عدالت پژوهی نیز در محل دانشگاه امام صادق علیه السلام برپا خواهد شد. نمایش آثار و محصولات هسته خصوصا گزارشات چهارگانه رصدخانه عدالت اجتماعی، گفتگو در باب عدالت پژوهی و عدالت اجتماعی، رونمایی از شماره دوم فصلنامه عدالت اجتماعی با پرونده ویژه عدالت آموزشی از برنامه های غرفه مهرماه خواهد بود.

دومین نشست تخصصی «تدبر موضوعی عدل و قسط در قرآن کریم»

1 2 3 4 5 6   جلسه دوم نشست تخصصی با عنوان «تدبر موضوعی قسط و عدل در قرآن کریم»، روز شنبه ۱۳ مردادماه ۱۳۹۷ توسط هسته عدالت پژوهی مرکز رشد برگزار شد. در این نشست استاد الهی زاده به ارائه ادامه بحث پیرامون «قسط و عدل در قرآن کریم» پرداختند. در جلسه گذشته چنین بیان شد که قسط همان عدالت ساختاری است و عدل، عدالت ارتباطی و رفتاری. این دو لفظ با هم متفاوت بوده و مفهومی متفاوت دارند. اکنون پرسش از ارتباط بین این دو است. مدعای ارائه این جلسه آن است که قسط و عدل از نگاه قرآن کریم، تناسب محتوایی و تلازم اجرایی دارند. ایشان در تشریح تناسب محتوایی ابتدا ابعاد مفهوم قسط و عدل را به صورت جداگانه در قرآن کریم بیان کرده و سپس به تبیین رابطه قسط و عدل پراختند. قسط و عدل، هر دو، به قسط و عدل الهی و بشری قابل تفکیک هستند. وجه مشترک استعمال قسط، قاعده مندی، قانون و عمل بر اساس ضابطه حق است و وجه مشترک استعمال عدل نوعی تعادل در مقایسه است. جمع بندی آن که عدالت در مقام مفهوم، اعم از قسط است و در مقام تحقق، محفوف به قسط می باشد. در مقام پایه ها و اصول، قسط مبناست. در فرایندها، با مطابقت عدل و قسط مواجهیم و در مقام شاخص سازی و سنجش، قسط به عنوان چارچوب باید مطرح باشد. بخش سوم ارائه ایشان به تشریح تلازم اجرایی قسط و عدل پرداخته شد. در این مقام، عدالت (در بیان متعارف)، پایه ای فطری دارد که همان انصاف است و پایه ای وحیانی دارد که قسط و عدل است. انصاف این ظرفیت را دارد که زبان بین المللی عدالتخواهی قرار گیرد و به عنوان فهم مشترک انسان ها از عدالت قابل پیگیری است. ابتدا باید انصاف را در میان انسان ها گستراند تا از مسیر آن مطالبه عدل و قسط کنند. لذا آنچه اکنون نیاز جامعه ماست، در درجه اول، گسترش فرهنگ انصاف است. ایشان همچنین پیشنهاداتی اجرایی و پژوهشی نیز برای هسته عدالت پژوهی بیان کردند: ۱٫ تدبر قسط و عدل در سیره ۲٫ تدبر واژگان همنشین با قسط و عدل در قرآن کریم ۳٫ تبیین سیر واژگان همسو با قسط و عدل در قرآن کریم ۴٫ تبیین عناصر مرتبط با قسط و عدل در قرآن کریم ۵٫ ترویج فرهنگ انصاف در بین مردم

معیارهای عدالت اجتماعی از منظر اسلامی

سومین نشست اندیشکده عدالت مرکز الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت با هدف جمع ­بندی معیارهای عدالت از منظر اسلامی، عصر روز یکشنبه ۷ مرداد در مجموعه…

تعامل و همکاری با اندیشکده عدالت مرکز الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت

یکی از برنامه های هسته عدالت پژوهی مرکز رشد، تعامل و ارتباطات هدفمند و متناسب با مأموریت خود، با نهادها و مراکز مرتبط با…

عدالت آموزشی؛ جستجوی معنای عدالت اجتماعی در مسائل بخش آموزش

چهارمین نشست تخصصی مشترک هسته عدالت پژوهی مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) با پژوهشگران حوزه عدالت دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و با…

واکاوی معنای انصاف و عدالت اجتماعی با رویکرد مسئله محور

سومین نشست تخصصی مشترک هسته عدالت پژوهی مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) با پژوهشگران حوزه عدالت دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و با…