دکتر خاندوزی: دستمزد عادلانه، مهم‌ترین متغیر در کسب رضایت عامه از نظام اقتصادی و سیاسی است
وجه برجستگی گزارش حاضر آن است که حاصل این نوع رفت‌وبرگشت میان نظر و عمل است​

گزارش حاضر از سوی «هسته عدالت‌پژوهی مرکز رشد» تلاش کرده است تا به موردکاوی و روایت ماجرای نحوه افزایش حقوق کارکنان دولت در قانون بودجه عمومی سال ۱۳۹۸ کل کشور بپردازد و تلقی ­های مختلف از اقامه عدالت در نظام پرداخت بخش عمومی را نشان دهد. ازاین‌جهت، تحلیل منظرهای گوناگون به مفهوم «دستمزد عادلانه» از حیث نظری دستور کار قرارگرفته است. در نهایت گزینه ­های تصمیم مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه‌وبودجه را در ماجرای تعیین میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۱۳۹۸ با یکدیگر مقایسه کرده و ذهنیت نظام تصمیم گیری کشور از مفهوم عدالت در نظام حقوق و دستمزد را مورد تحلیل انتقادی قرار داده است.

اقامه عدالت اجتماعی، اقامه برترین ارزش اجتماعی است که با یک خلا جدی مواجه است: خلا عدالت پژوهی. عدالت پژوهی نیز توام با عدالت خواهی و اقدام است. در حقیقت، معرفت و عمل که دارای یک تاثیر و تاثر متقابل هستند، در این مسیر، توامان پیگیری می شوند. از این رو باید جریان عدالت پژوهی و عدالت خواهی را به نحوی تعریف کرد که تبدیل به یک امر واحد شوند نه دو عنصر در کنار هم.

 

چشم انداز هسته عدالت پژوهی، تاسیس مرکزی است که عدالت پژوهی و عدالت خواهی را همراه با هم پیش برد. این مرکز، قرار است جریان خط مشی گذاری کشور را بر اساس ارزش عدالت، پایش و پالایش نماید. از این رو در عرصه های مختلف تصمیم گیری و تصمیم سازی از زاویه تحلیل و بررسی عدالت اجتماعی ورود خواهد داشت.

یادداشت های دوفصلنامه عدالت اجتماعی

پیشرفت پروژه های اخیر

کتاب «نظریه اسلامی عدالت در اندیشه متفکران اسلامی معاصر»
محاسبه شاخص ترکیبی برای سال های 1396-1397
گزارش «یارانه پنهان»
پیشنهادیه خط مشی «کنکور»
گزارش تنوع آموزش
گزارش شاخص های آموزش و پرورش
  • کتاب
  • گزارش
  • دوفصلنامه
  • مقالات
  • پروژه
  • چند رسانه ای
  • طرح درس
  • سیر مطالعاتی