معرفی

در بخش یادداشت تحلیلی، یادداشت های مختلفی از اندیشمندان و پژوهشگران حوزه عدالت را به معرض بهره مندی مخاطبان قرار می دهیم. این یادداشت ها گستره وسیعی از مفهوم عدالت تا مسائل عدالت پژوهی را در بر می گیرد.

علاقمندان می توانند قالب استاندارد یادداشت نویسی را از لینک، دانلود کرده و پس از نگارش یادداشت خود، در همین سایت بارگزاری نمایند.

حوزه موضوعاتی که می توانید پیرامون آن، یادداشت های خود را تنظیم کنید عبارتند از:

کرونا عدالت نمی‌فهمد؛ تأملی بر ساخت طبقاتی ویروس کرونا
شناخت وضع موجود
تراژدی کارگران در «کارخانه آمریکایی»؛ آرمان‌شهری که محقق نمی‌شود!
شناخت وضع موجود غایت شناسی و تصویر مطلوب
سوخت مردم؛ سوخت دولت
آثار و تبعات بی عدالتی تجارب در اقامه عدالت تجویزها و بایدها در اقامه عدالت شناخت وضع موجود
نه چپ؛ نه راست؛ فقط انقلابی عدالت‌خواه
تجارب در اقامه عدالت
عدالتِ سندی، عدالتِ شاخصی
تجویزها و بایدها در اقامه عدالت رصدخانه عدالت اجتماعی
هدایت کور
تجویزها و بایدها در اقامه عدالت رصدخانه عدالت اجتماعی
امام حسین(ع) عدل مطلق
غایت شناسی و تصویر مطلوب
حکمرانی نرم به زبان شاخص‌ها
تجویزها و بایدها در اقامه عدالت رصدخانه عدالت اجتماعی شناخت وضع موجود
قدم زنی در تاریکی
رصدخانه عدالت اجتماعی شناخت وضع موجود مدیریت فضای عدالت پژوهی
مهارت یا مدرک؛ دوران سیطره کیفیت بر کمیت
تجویزها و بایدها در اقامه عدالت رصدخانه عدالت اجتماعی شناخت وضع موجود
مرگ بر مهارت؛ مرگ بر تکنیک زدگی
تجویزها و بایدها در اقامه عدالت
عدالت در تخصیص منابع
تجویزها و بایدها در اقامه عدالت
پس از ۸ سال
مدیریت فضای عدالت پژوهی
چهره عدل و ظلم در انگاره «یارانه‌های پنهان»
آثار و تبعات بی عدالتی تجارب در اقامه عدالت شناخت وضع موجود
رونق تولید، بسط عدالت
رابطه عدالت با سایر مفاهیم
تب تند تورم
آثار و تبعات بی عدالتی رصدخانه عدالت اجتماعی شناخت وضع موجود
عدالت روح حاکم یا عرض محکم
مفهوم عدالت
رایحه عدالت ناب
غایت شناسی و تصویر مطلوب
عدالت خواهی خوب، عدالت خواهی بد
تجویزها و بایدها در اقامه عدالت
تبیین مفهومی نظریه عدالت اجتماعی در اندیشه شهید صدر
مفهوم عدالت
مصائب اصلاح اقتصادی
شناخت وضع موجود
رونق تولید در انتظار رونق انتخاب‌های درست
شناخت وضع موجود
عدالت حقیقی و اعتباری
مفهوم عدالت
انواع کسب درآمد، مصرف درآمد و تصرف ملکی
تجویزها و بایدها در اقامه عدالت
ارکان سه گانه عدالت آموزشی
تجویزها و بایدها در اقامه عدالت
کار به افق ساعت: در جستجوی دستمزد منصفانه
رابطه عدالت با سایر مفاهیم
نئولیبرالیسم با پرچم عدالت خواهی
شناخت وضع موجود
بحران و  آدرس ­های نادرست
رابطه عدالت با سایر مفاهیم
آموزش عدالت؛ نسخه ۲۰۱۸
شناخت وضع موجود
نابرابری؛ آنچه می توان انجام داد
مفهوم عدالت
از مستطیل سبز تا دایره زندگی
رابطه عدالت با سایر علوم
سیری در رسیدن به شاخص های عدالت اقتصادی
شناخت وضع موجود
صورت بندی دستگاه نظریه پردازی عدالت در اندیشه امام خمینی (ره)
مفهوم عدالت
اقامه قسط و جامعه سازی عادلانه
مفهوم عدالت
حقوق های ناعادلانه
آثار و تبعات بی عدالتی
داستان یک ترجیح اجباری
شناخت وضع موجود
عدالت بر مدار لیبرالیسم
مدیریت فضای عدالت پژوهی
معرفی کتاب: “برداشت مسلمانان از عدالت”
مفهوم عدالت
عادلِ عدالتخواه؛ بررسی نسبت عدالت اخلاقی با عدالت اجتماعی در اندیشه شهید مطهری
مفهوم عدالت
نسبت سنجی تاریخ و عدالت
رابطه عدالت با سایر مفاهیم مفهوم عدالت
تحلیل طبقاتی عدالت آموزشی
مفهوم عدالت
فَراری در جستجوی فِراری؛ بحثی در مورد سینمای عدالت اجتماعی به بهانه اکران فیلم «فِراری»
تجارب در اقامه عدالت
سنجش پیشرفت و عدالت پس از انقلاب اسلامی
رابطه عدالت با سایر مفاهیم
اندیشمند نابرابری و پرسش های مهم او: گذری در اندیشه های برانکو میلانوویچ
مفهوم عدالت
تحرک درآمدی بین نسلی: فرصت های برابر؛ جامعه عادلانه
مفهوم عدالت