معرفی

در بخش یادداشت تحلیلی، یادداشت های مختلفی از اندیشمندان و پژوهشگران حوزه عدالت را به معرض بهره مندی مخاطبان قرار می دهیم. این یادداشت ها گستره وسیعی از مفهوم عدالت تا مسائل عدالت پژوهی را در بر می گیرد.

علاقمندان می توانند قالب استاندارد یادداشت نویسی را از لینک، دانلود کرده و پس از نگارش یادداشت خود، در همین سایت بارگزاری نمایند.

حوزه موضوعاتی که می توانید پیرامون آن، یادداشت های خود را تنظیم کنید عبارتند از:

عصیان روی خط موازی؛ تأملی بر مینی سریال «بازی مرکب»
شناخت وضع موجود
کلوزآپ از عدالت در سینما
یادداشت تحلیلی
چگونه کنکور را از میان برداریم؟ (۲)
تجویزها و بایدها در اقامه عدالت
همه برنامه‌های یک دولت برای بودجه‌اش…
آثار و تبعات بی عدالتی شناخت وضع موجود
معمای افزایش حقوق عادلانه در بودجه سال صفر
شناخت وضع موجود
بازنشستگی یک قانون
آثار و تبعات بی عدالتی تجارب در اقامه عدالت تجویزها و بایدها در اقامه عدالت
قصه ورود من به دانشگاه
غایت شناسی و تصویر مطلوب
چگونه کنکور را از میان برداریم؟ (۱)
تجویزها و بایدها در اقامه عدالت
پرتویی از عدالت در اندیشه آیت‌الله طالقانی(ره)
رابطه عدالت با سایر مفاهیم مفهوم عدالت
ما و هفت‌تپه تحریف؛ اندر حکایت خصوصی‌سازی کار، پول و آموزش و تحریف‌های آن
آثار و تبعات بی عدالتی تجارب در اقامه عدالت
تحلیلی بر ابعاد توزیعی بازار سرمایه در اقتصاد ایران
آثار و تبعات بی عدالتی تجارب در اقامه عدالت تجویزها و بایدها در اقامه عدالت
خروج: فرمان کرونا به فعالین بازار کار
تجویزها و بایدها در اقامه عدالت شناخت وضع موجود
امام خمینی و تنگه های احد انقلاب
رابطه عدالت با سایر مفاهیم مفهوم عدالت
انحصارطلبی؛ بلای جان آموزش و پرورش
تجویزها و بایدها در اقامه عدالت
آسیب شناسی آموزش رسمی عمومی از منظر عدالت آموزشی در دوران شیوع کرونا
تجویزها و بایدها در اقامه عدالت شناخت وضع موجود
مطهری و نگاه سوم به انسان: صنعت، تربیت یا رشد
مفهوم عدالت
آینده‌پژوهی مقوله «کار»: تأملی برای الگوی پایه پیشرفت
تجویزها و بایدها در اقامه عدالت
«قانون کار» در دو راهی
تجویزها و بایدها در اقامه عدالت شناخت وضع موجود
خروج برای عدل‌آباد
آثار و تبعات بی عدالتی
کرونا عدالت نمی‌فهمد؛ تأملی بر ساخت طبقاتی ویروس کرونا
شناخت وضع موجود
تراژدی کارگران در «کارخانه آمریکایی»؛ آرمان‌شهری که محقق نمی‌شود!
شناخت وضع موجود غایت شناسی و تصویر مطلوب
سوخت مردم؛ سوخت دولت
آثار و تبعات بی عدالتی تجارب در اقامه عدالت تجویزها و بایدها در اقامه عدالت شناخت وضع موجود
نه چپ؛ نه راست؛ فقط انقلابی عدالت‌خواه
تجارب در اقامه عدالت
عدالتِ سندی، عدالتِ شاخصی
تجویزها و بایدها در اقامه عدالت رصدخانه عدالت اجتماعی
هدایت کور
تجویزها و بایدها در اقامه عدالت رصدخانه عدالت اجتماعی
امام حسین(ع) عدل مطلق
غایت شناسی و تصویر مطلوب
حکمرانی نرم به زبان شاخص‌ها
تجویزها و بایدها در اقامه عدالت رصدخانه عدالت اجتماعی شناخت وضع موجود
قدم زنی در تاریکی
رصدخانه عدالت اجتماعی شناخت وضع موجود مدیریت فضای عدالت پژوهی
مهارت یا مدرک؛ دوران سیطره کیفیت بر کمیت
تجویزها و بایدها در اقامه عدالت رصدخانه عدالت اجتماعی شناخت وضع موجود
مرگ بر مهارت؛ مرگ بر تکنیک زدگی
تجویزها و بایدها در اقامه عدالت
عدالت در تخصیص منابع
تجویزها و بایدها در اقامه عدالت
پس از ۸ سال
مدیریت فضای عدالت پژوهی
چهره عدل و ظلم در انگاره «یارانه‌های پنهان»
آثار و تبعات بی عدالتی تجارب در اقامه عدالت شناخت وضع موجود
رونق تولید، بسط عدالت
رابطه عدالت با سایر مفاهیم
تب تند تورم
آثار و تبعات بی عدالتی رصدخانه عدالت اجتماعی شناخت وضع موجود
عدالت روح حاکم یا عرض محکم
مفهوم عدالت
رایحه عدالت ناب
غایت شناسی و تصویر مطلوب
عدالت خواهی خوب، عدالت خواهی بد
تجویزها و بایدها در اقامه عدالت
تبیین مفهومی نظریه عدالت اجتماعی در اندیشه شهید صدر
مفهوم عدالت
مصائب اصلاح اقتصادی
شناخت وضع موجود
رونق تولید در انتظار رونق انتخاب‌های درست
شناخت وضع موجود
عدالت حقیقی و اعتباری
مفهوم عدالت
انواع کسب درآمد، مصرف درآمد و تصرف ملکی
تجویزها و بایدها در اقامه عدالت
ارکان سه گانه عدالت آموزشی
تجویزها و بایدها در اقامه عدالت
کار به افق ساعت: در جستجوی دستمزد منصفانه
رابطه عدالت با سایر مفاهیم