دریچه همکاری

کارفرمایانی که قصد استفاده از ظرفیت هسته عدالت پژوهی را برای حل مسائل خویش دارند، می توانند از این طریق اقدام کرده و درخواست خود را ثبت کنند.


آنچه در قالب خدمات هسته عدالت پژوهی برای شما کارفرمایان محترم، قابل ارائه است:

  1. تدریس
  2. تدوین و طراحی دوره آموزشی و طرح درس
  3. گزارش کارشناسی
  4. مشاوره
  5. پروژه پژوهشی
  6. همکاری مشترک در پروژه های علمی-اجرایی

 

اینجا دریچه ای برای اعلام آمادگی شما جهت همکاری در حوزه عدالت پژوهی است. محورهای همکاری با هسته عدالت پژوهی مرکز رشد عبارتند از:

  1. فصلنامه تخصصی عدالت اجتماعی
  2. سایت هسته عدالت پژوهی
  3. حضور در دوره های مباحثاتی
  4. پروژه های پژوهشی

در انتهای فرم نیز امکان بارگزاری رزومه شما علاقمندان محترم به همکاری با هسته عدالت پژوهی تعبیه شده است.


 

تکمیل برگه اطلاعات