دریچه همکاری

کارفرمایانی که قصد استفاده از ظرفیت هسته عدالت پژوهی را برای حل مسائل خویش دارند، می توانند از این طریق اقدام کرده و درخواست خود را ثبت کنند.


آنچه در قالب خدمات هسته عدالت پژوهی برای شما کارفرمایان محترم، قابل ارائه است:

 • تدریس
 • تدوین و طراحی دوره آموزشی و طرح درس
 • گزارش کارشناسی
 • مشاوره
 • پروژه پژوهشی
 • همکاری مشترک در پروژه های علمی-اجرایی

 •  

  اینجا دریچه ای برای اعلام آمادگی شما جهت همکاری در حوزه عدالت پژوهی است. محورهای همکاری با هسته عدالت پژوهی مرکز رشد عبارتند از:

 • فصلنامه تخصصی عدالت اجتماعی
 • سایت هسته عدالت پژوهی
 • حضور در دوره های مباحثاتی
 • پروژه های پژوهشی
 • در انتهای فرم نیز امکان بارگزاری رزومه شما علاقمندان محترم به همکاری با هسته عدالت پژوهی تعبیه شده است.


   

  تکمیل برگه اطلاعات