برنامه تلویزیونی تهران۲۰
گفتگوی تلویزیونی «مدرسه ایران»
گفتگوی رادیویی «تاریخچه آموزش ۲۰۳۰»
گفتارهایی پیرامون عدالت آموزشی(۶)
گفتارهایی پیرامون عدالت آموزشی(۵)
پرتویی از عدالت در اندیشه آیت‌الله طالقانی(ره)
ما و هفت‌تپه تحریف؛ اندر حکایت خصوصی‌سازی کار، پول و آموزش و تحریف‌های آن
تحلیلی بر ابعاد توزیعی بازار سرمایه در اقتصاد ایران
خروج: فرمان کرونا به فعالین بازار کار
گفتگوهایی پیرامون عدالت آموزشی (۴)