رسانه رصد و پایش عدالت اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران

در این رسانه، تحقق عدالت اجتماعی در عرصه ها و بازه های زمانی مختلف، در جمهوری اسلامی ایران را سنجش، تحلیل و گزارش خواهیم کرد. شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی، مبنای سنجش و تحلیل ماست تا با زبان پرقدرت شاخص، تصمیم گیران را نسبت به پیامدهای سیاست هایشان، آگاه سازیم و ضمنا از قضاوت های بی مبنا در خصوص تحقق عدالت اجتماعی جلوگیری کنیم. البته می دانیم که همه چیز، عدد و شاخص نیست. در یکی از پلتفرم  های زیر با ما همراه شوید:

صفحه اینستاگرام
‏instagram.com/gerayeedalat
کانال تلگرام
‏t.me/gerayeedalat
کانال بله
‏ble.ir/gerayeedalat

آخرین یادداشت های گرای عدالت

عدالت، گامی در صراط مستقیم
از زمین نظریه تا میوه پیوست
قانون نظام رتبه‌بندی معلمان؛ پول‌پاشی کور و مخرب
تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین به نفع چه کسی؟
ارتباط پژوهش و صنعت؛ سهل و ممتنع
اقتصاد دانش‌بنیان مستلزم رهایی از تله تعادل مهارت‌های پایین
تقابل روایت ۴درصدی با روایت مردمی از اقتصاد دانش‌بنیان
دایره تنگ تعریف رایج اقتصاد دانش‌بنیان
گذار از کمیت تولید به کیفیت تولید
عدالتخواهی؛ روایتی از نضج یک ایده تا بلوغ آن
عدالتخواهی در اندرونی نظام؛ توهم یا واقعیت؟
عدالتخواهی در مرز آشفتگی

پروندهای ویژه در گرای عدالت

پرونده های تخصصی گرای عدالت را با کلیک روی عنوان پرونده، بارگیری کنید:

پیوست عدالت

در انتظار بارگزاری

کنکور

در انتظار بارگزاری
کلیک کنید