رابطه عدالت با سایر علوم

از مستطیل سبز تا دایره زندگی

فوتبال ریشه انگلیسی دارد. متعلق به سده نوزدهم. قرن پسا انقلاب صنعتی خشن انگلیسی با شرایط سخت زندگی کارخانه­ ای و کارگری. فرصتی برای…

دو چالش نظری در نسبت فقه و عدالت

در نسبت سنجی رابطه عدالت و فقه با سوالات بسیاری مواجه خواهیم بود که تاکنون پاسخ هایی مدون و درخور نیافته اند: آیا عدالت…

بررسی یک نزاع: عدل از صفات ذات حق است یا صفات فعل؟

از عدل به‌عنوان یکی از اسماء و صفات حضرت حق تبارک‌وتعالی یاد می شود. به باور مذهب تشیع نیز اعتقاد به اصل عدل الهی…