معرفی ما

اساتید هادی

دکتر عادل پیغامی

دکتر سید مجتبی امامی

دکتر کامران ندری

اعضا

سید علیرضا سجادیه

حسین سرآبادانی تفرشی

علی مصطفوی ثانی

رامین مددلو

محمد صادق تراب زاده جهرمی

معرفی مرکز رشد

ظهور و تولد انقلاب اسلامی در سپهر بین‌الملل، پیام‌آور شکل‌گیری نظامی است که بدنبال تحقق و پاسداری از ارزش‌‌های اسلامی-ملّی چون استقلال، عزت ملّی، فرهنگ دینی، معنویت، عدالت اجتماعی و رفاه اقتصادی است. در این میان اما عدالت اجتماعی را می‌توان سرسلسله ارزش‌های اجتماعی نامید که اقامه آن ضامن حرکت و تحقق سایر مولفه‌ها و آرمان‌های خواسته شده مردمی هستند.

حرکت جمهوری اسلامی در این 40 سال اگرچه با کندی‌ها و تندی‌هایی روبرو بوده است لکن یک دلالت مهم دارد: «تا نقطه مطلوب فاصله داریم». تلاش‌ها و شروع‌های خوبی داشته‌ایم اما آنها را به نقطه آخر و تمام‌کننده نرسانده‌ایم. در این میان تصریح‌های واضح رهبران انقلاب بر اهمیت و راهبردی بودن موضوع «عدالت» این نکته را روشن خواهد کرد که این موضع همچون تنگه احدی است که اگر سربازان پا به رکاب و هزینه‌داده برای آن پیدا نشود، هویت دینی و انقلابی نظام به خطر خواهد افتاد.

مرکز رشد در این مسیر تلاش کرده است که بستری باشد برای طرح مسأله‌های انقلاب اسلامی و جهاد همه‌جانبه برای رفع و محو آنها به پشتوانه هدایت و رهبری الهی و پشتیبانی و اتکای به مردم. برای چنین آرمانی دانشجویانی دور هم جمع شده‌اند که هریک تمرکز و همت خود را بر روی یکی از مسائل پیش گفته گذاشته و با هم‌اندیشی و تشریک مساعی یکدیگر برای حل آن هم‌مسیر می‌شوند.


 

گزارش عملکرد

گزارش عملکرد هسته از سال 1392 تا سال 1397 (دسترسی محدود)


 

منطق عمل هسته عدالت پژوهی

ماموریت

اقامه عدالت اجتماعی، اقامه برترین ارزش اجتماعی است که با یک خلا جدی مواجه است: خلا عدالت پژوهی. عدالت پژوهی نیز توام با عدالت خواهی و اقدام است. در حقیقت، معرفت و عمل که دارای یک هرمنوتیک دوگانه (تاثیر و تاثر متقابل) هستند، در این مسیر، توامان پیگیری می شوند. از این رو باید جریان عدالت پژوهی و عدالت خواهی را به نحوی تعریف کرد که تبدیل به یک امر واحد شوند نه دو عنصر در کنار هم.


چشم انداز:

تاسیس مرکز مطالعات و اقامه عدالت اجتماعی

چشم انداز هسته عدالت پژوهی، تاسیس مرکزی است که عدالت پژوهی و عدالت خواهی را همراه با هم پیش برد. این مرکز، قرار است جریان خط مشی گذاری کشور را بر اساس ارزش عدالت، پایش و پالایش نماید. از این رو در عرصه های مختلف تصمیم گیری و تصمیم سازی از زاویه تحلیل و بررسی عدالت اجتماعی ورود خواهد داشت.


مشکلات بر سر راه ماموریت و برنامه کلی

عدالت پژوهی با سه مشکل مواجه است:

الف: نبود نظریه ناب اسلامی عدالت به عنوان معیار اقدام: از این رو دستیابی به نظریه اسلامی عدالت در مسیر پژوهش تعریف می شود. برای این مهم، دستیابی به نظام موضوعات، نظام مسائل عدالت پژوهی و به تبع، نقشه پژوهشی و همچنین ترسیم نقشه ای از مطالعات اسلامی تخصصی در عدالت پژوهی ضروری است. بنابراین، محورهای جریان پژوهشی را می توان چنین تعریف کرد:

 1. مسیر پژوهشی ناظر به تولید نظریه ناب اسلامی عدالت
 2. مسیر پژوهشی ناظر به پژوهش های کاربردی

ب: خلا پژوهشگر: برای رفع این خلا باید به «تربیت نیرو و جریان سازی در تراز فضای عدالت پژوهی» دست زد. تولید نظریه ناب اسلامی عدالت و جامعه ای که بخواهد آن را عملیاتی کند، نیاز مهم فضای عدالت پژوهی است. باز تولید این سخن، حرکت در دو جریان هم زمان است:

 1. ترویج و آموزش عدالت
  1. عمومی: ترویج و آموزش عدالت اجتماعی به صورت عمومی و با هدف رشد فرهنگ عمومی و دانشگاهی.
  2. خاص: تکمیل خلا پژوهشگر تراز، در یک سیر تربیتی برای توفیق نهادسازی عدالت پژوهی
 2. خط مشی گذاری و مدیریت فضای آموزش و پژوهش عدالت (ورود نرم حاکمیتی): این ورود شامل طراحی و اشاعه استانداردهای آموزشی، طراحی ریل های حرکت پژوهشی و ساخت نمونه های موفق قابل تکثیر است.

ج: عدم تسری نظر به عمل و اثر: رفع این خلا، از طریق ساخت یک «نهاد واسط نظر-اثر» دنبال می شود. نهاد واسط، نقش تحلیل گر خط مشی را ایفا می کند که پلی است بین نظر و عمل. اما به جهت درک مقام واقع و نیز حفظ انگیزه های عدالت خواهانه، لازم است تا برنامه هایی برای ورود مستقیم و عملیاتی به عرصه اقامه داشته باشد.


محورهای فعالیت هسته عدالت پژوهی

4 محور اصلی فعالیت هسته عدالت پژوهی را می توان چنین ترسیم کرد:

 • پژوهش
 • آموزش و ترویج
 • اثرگذاری
 • ساخت نهاد واسط: ساخت نهاد و تشکیلاتی که بتواند تحمل این ماموریت کند اقتضائات خاص خود را دارد.

این 4 محور به عنوان 4 فعالیت شناخته نمی شوند بلکه 4 بعد هر گونه کاری هستند که در مرکز مطالعه و اقامه عدالت اجتماعی (مرکز رشد تخصصی) صورت می گیرد.