برای حذف کنکور باید مسیرهای موفقیت غیر از دانشگاه را پُر رنگ کرد
گفتگوی تلویزیونی «مدرسه ایران»
قصه ورود من به دانشگاه
چگونه کنکور را از میان برداریم؟ (۱)
برنامه تلویزیونی تهران۲۰
گفتگوی رادیویی «تاریخچه آموزش ۲۰۳۰»
گفتگویی رادیویی: امام، مستضعفان و بازتوزیع سرمایه های ملی
انحصارطلبی؛ بلای جان آموزش و پرورش
آسیب شناسی آموزش رسمی عمومی از منظر عدالت آموزشی در دوران شیوع کرونا
هدایت کور