نشست رونمایی از کتاب «نظریه اسلامی عدالت اجتماعی» برگزار شد
ما و هفت‌تپه تحریف؛ اندر حکایت خصوصی‌سازی کار، پول و آموزش و تحریف‌های آن
گفتگویی رادیویی: امام، مستضعفان و بازتوزیع سرمایه های ملی
امام خمینی و تنگه های احد انقلاب