نشست تخصصی

نشست تخصصی «تدبر موضوعی قسط و عدل در قرآن کریم»

نشست تخصصی با عنوان «تدبر موضوعی قسط و عدل در قرآن کریم» در تاریخ ۴ تیرماه ۱۳۹۷ توسط هسته عدالت پژوهی مرکز رشد برگزار شد. در این نشست استاد الهی زاده به ارائه بحث پیرامون مفهوم قسط و عدل در قرآن کریم و نسبت این دو پرداختند.

از نظر ایشان، قسط و عدل دو لفظ متفاوت با دو معنای متفاوتند که نمی توان به آن ها اشتراک لفظی گفت بلکه امکان مشترک معنوی بودن برای آنان قابل طرح است. ایشان قسط را ناظر به ساختار نظام اجتماعی و عدل را ناظر به مناسبات و رفتارهای عادلانه انسانی دانستند و بر تمایز این دو تاکید کردند. همچنین در بیان نسبت این دو، عدل را مبتنی بر قسط و قسط را زمینه تحقق عدل دانستند. از نگاه ایشان، در پژوهش های رایج حتی در بین مفسران، این خلط صورت گرفته است و دلیل آن نیز کم رنگ بودن مسائل اجتماعی دوران حیات آن مفسران دانستند.

قسط و عدل، به دلیل اصل عدم ترادف، اشتراک لفظی ندارند اما امکان اشتراک معنوی وجود دارد. در عین حال، در فهم هر یک از این واژگان لازم است به واژگان همنشینی چون امر، قیام، میزان، ظلم و … مراجعه کرد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا