اقامه عدالت اجتماعی، اقامه برترین ارزش اجتماعی است که با یک خلا جدی مواجه است: عدالت پژوهی. عدالت پژوهی نیز توام با عدالت خواهی و اقدام است. در حقیقت، معرفت و عمل که دارای یک تاثیر متقابل هستند، در این مسیر، توامان پیگیری می شوند. از این رو باید جریان عدالت پژوهی و عدالت خواهی را به نحوی تعریف کرد که تبدیل به یک امر واحد شوند نه دو عنصر در کنار هم.

 

چشم انداز هسته عدالت اجتماعی، تاسیس مرکزی است که عدالت پژوهی و عدالت خواهی را همراه با هم پیش برد. این مرکز، قرار است جریان خط مشی گذاری کشور را بر اساس ارزش عدالت، پایش و پالایش نماید. از این رو در عرصه های مختلف تصمیم گیری و تصمیم سازی از زاویه تحلیل و بررسی عدالت اجتماعی ورود خواهد داشت.

رسانه رصد و پایش عدالت اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران

در این رسانه، تحقق عدالت اجتماعی در عرصه ها و بازه های زمانی مختلف، در جمهوری اسلامی ایران را سنجش، تحلیل و گزارش خواهیم کرد. شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی، مبنای سنجش و تحلیل ماست تا با زبان پرقدرت شاخص، تصمیم گیران را نسبت به پیامدهای سیاست هایشان، آگاه سازیم و ضمنا از قضاوت های بی مبنا در خصوص تحقق عدالت اجتماعی جلوگیری کنیم. البته که همه چیز، عدد و شاخص نیست. با ما همراه شوید:

صفحه اینستاگرام
‏instagram.com/gerayeedalat
کانال تلگرام
‏t.me/gerayeedalat
کانال بله
‏ble.ir/gerayeedalat

آخرین یادداشت های تحلیلی

افول سرمایه اجتماعی در صف نان
آجرکردن نان بازارگرایان
بابا نان داد…

یادداشت های دوفصلنامه عدالت اجتماعی

پیشرفت پروژه های اخیر

پیشنهادیه خط مشی «حذف الزام به تدریس کتاب درسی رسمی واحد»
گزارش شاخص های آموزش و پرورش
گزارش «شمول مالی»
  • کتاب
  • گزارش
  • دوفصلنامه
  • پروژه
  • چند رسانه ای
  • طرح درس
  • سیر مطالعاتی