معرفی

در بخش یادداشت تحلیلی، یادداشت های مختلفی از اندیشمندان و پژوهشگران حوزه عدالت را به معرض بهره مندی مخاطبان قرار می دهیم. این یادداشت ها گستره وسیعی از مفهوم عدالت تا مسائل عدالت پژوهی را در بر می گیرد.

علاقمندان می توانند قالب استاندارد یادداشت نویسی را از لینک، دانلود کرده و پس از نگارش یادداشت خود، در همین سایت بارگزاری نمایند.

حوزه موضوعاتی که می توانید پیرامون آن، یادداشت های خود را تنظیم کنید عبارتند از:

افول سرمایه اجتماعی در صف نان
تجویزها و بایدها در اقامه عدالت رصدخانه عدالت اجتماعی
آجرکردن نان بازارگرایان
تجویزها و بایدها در اقامه عدالت رصدخانه عدالت اجتماعی
بابا نان داد…
تجویزها و بایدها در اقامه عدالت رصدخانه عدالت اجتماعی
هدفمندی یارانه نان مضر است
تجویزها و بایدها در اقامه عدالت رصدخانه عدالت اجتماعی
مسئله نان در ایران
تجویزها و بایدها در اقامه عدالت رصدخانه عدالت اجتماعی
آزمون وسع و چالش‌های آن
تجویزها و بایدها در اقامه عدالت رصدخانه عدالت اجتماعی
نابرابری بر مدار ثروت
تجویزها و بایدها در اقامه عدالت رصدخانه عدالت اجتماعی
فقرنمایی شاخص های فقر
تجویزها و بایدها در اقامه عدالت رصدخانه عدالت اجتماعی
به دنبال رفاه در هزارتوی اطلاعات
تجویزها و بایدها در اقامه عدالت رصدخانه عدالت اجتماعی
لزوم سرشماری نفوس و مسکن
تجویزها و بایدها در اقامه عدالت رصدخانه عدالت اجتماعی
عدالت، گامی در صراط مستقیم
تجویزها و بایدها در اقامه عدالت رصدخانه عدالت اجتماعی
از زمین نظریه تا میوه پیوست
تجویزها و بایدها در اقامه عدالت رصدخانه عدالت اجتماعی
قانون نظام رتبه‌بندی معلمان؛ پول‌پاشی کور و مخرب
تجویزها و بایدها در اقامه عدالت رصدخانه عدالت اجتماعی
تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین به نفع چه کسی؟
تجویزها و بایدها در اقامه عدالت رصدخانه عدالت اجتماعی
ارتباط پژوهش و صنعت؛ سهل و ممتنع
تجویزها و بایدها در اقامه عدالت رصدخانه عدالت اجتماعی
اقتصاد دانش‌بنیان مستلزم رهایی از تله تعادل مهارت‌های پایین
تجویزها و بایدها در اقامه عدالت رصدخانه عدالت اجتماعی
تقابل روایت ۴درصدی با روایت مردمی از اقتصاد دانش‌بنیان
تجویزها و بایدها در اقامه عدالت رصدخانه عدالت اجتماعی
دایره تنگ تعریف رایج اقتصاد دانش‌بنیان
تجویزها و بایدها در اقامه عدالت رصدخانه عدالت اجتماعی
گذار از کمیت تولید به کیفیت تولید
تجویزها و بایدها در اقامه عدالت رصدخانه عدالت اجتماعی
عدالتخواهی؛ روایتی از نضج یک ایده تا بلوغ آن
تجویزها و بایدها در اقامه عدالت رصدخانه عدالت اجتماعی
عدالتخواهی در اندرونی نظام؛ توهم یا واقعیت؟
تجویزها و بایدها در اقامه عدالت رصدخانه عدالت اجتماعی
عدالتخواهی در مرز آشفتگی
تجویزها و بایدها در اقامه عدالت رصدخانه عدالت اجتماعی
از فریاد عدالت تا پیوست عدالت
تجویزها و بایدها در اقامه عدالت رصدخانه عدالت اجتماعی
طلوع امید در میدان عین و ذهن
تجویزها و بایدها در اقامه عدالت رصدخانه عدالت اجتماعی
آرمان عدالت و مسئله قانون‌مداری
تجویزها و بایدها در اقامه عدالت رصدخانه عدالت اجتماعی
عدالت‌خواهی بر مدار عدالت‌پژوهی
تجویزها و بایدها در اقامه عدالت رصدخانه عدالت اجتماعی
عدالت؛ آرمانی موهوم، ساده یا پیچیده؟!
تجویزها و بایدها در اقامه عدالت رصدخانه عدالت اجتماعی
انقلاب و راه استقرار عدالت
تجویزها و بایدها در اقامه عدالت رصدخانه عدالت اجتماعی
سرباریِ سربازی
تجویزها و بایدها در اقامه عدالت رصدخانه عدالت اجتماعی
بررسی تاریخچه و وضع کنونی سربازی اجباری در ایران و جهان
تجویزها و بایدها در اقامه عدالت رصدخانه عدالت اجتماعی
موافقان و مخالفان سربازی اجباری، چه استدلالی دارند؟
تجویزها و بایدها در اقامه عدالت رصدخانه عدالت اجتماعی
مقایسه بین‌المللی شاخص ترکیبی عدالت در حوزه «آموزش»
تجویزها و بایدها در اقامه عدالت رصدخانه عدالت اجتماعی
مقایسه بین‌المللی شاخص ترکیبی عدالت در حوزه «معیشت و نیازهای اساسی (رفاه عمومی)»
تجویزها و بایدها در اقامه عدالت رصدخانه عدالت اجتماعی
مقایسه بین‌المللی شاخص ترکیبی عدالت در حوزه «توزیع درآمد و نابرابری»
تجویزها و بایدها در اقامه عدالت رصدخانه عدالت اجتماعی
مقایسه بین‌المللی شاخص ترکیبی عدالت در بازار کار
تجویزها و بایدها در اقامه عدالت رصدخانه عدالت اجتماعی
دولت رییسی با ارز۴۲۰۰ چه کند؟
تجویزها و بایدها در اقامه عدالت رصدخانه عدالت اجتماعی
عصیان روی خط موازی؛ تأملی بر مینی سریال «بازی مرکب»
شناخت وضع موجود
کلوزآپ از عدالت در سینما
یادداشت تحلیلی
چگونه کنکور را از میان برداریم؟ (۲)
تجویزها و بایدها در اقامه عدالت
همه برنامه‌های یک دولت برای بودجه‌اش…
آثار و تبعات بی عدالتی شناخت وضع موجود
معمای افزایش حقوق عادلانه در بودجه سال صفر
شناخت وضع موجود
بازنشستگی یک قانون
آثار و تبعات بی عدالتی تجارب در اقامه عدالت تجویزها و بایدها در اقامه عدالت
قصه ورود من به دانشگاه
غایت شناسی و تصویر مطلوب
چگونه کنکور را از میان برداریم؟ (۱)
تجویزها و بایدها در اقامه عدالت
پرتویی از عدالت در اندیشه آیت‌الله طالقانی(ره)
رابطه عدالت با سایر مفاهیم مفهوم عدالت