صفحه نخست

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner width=”2/3″][wp_blog_designer id=”5″][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″ background_color=”custom” custom_background_color=”#acb6bf”][tm_spacer size=”lg:20″][vc_column_text]

اقامه عدالت اجتماعی، اقامه برترین ارزش اجتماعی است که با یک خلا جدی مواجه است: عدالت پژوهی. عدالت پژوهی نیز توام با عدالت خواهی و اقدام است. در حقیقت، معرفت و عمل که دارای یک تاثیر متقابل هستند، در این مسیر، توامان پیگیری می شوند. از این رو باید جریان عدالت پژوهی و عدالت خواهی را به نحوی تعریف کرد که تبدیل به یک امر واحد شوند نه دو عنصر در کنار هم.

 

چشم انداز هسته عدالت اجتماعی، تاسیس مرکزی است که عدالت پژوهی و عدالت خواهی را همراه با هم پیش برد. این مرکز، قرار است جریان خط مشی گذاری کشور را بر اساس ارزش عدالت، پایش و پالایش نماید. از این رو در عرصه های مختلف تصمیم گیری و تصمیم سازی از زاویه تحلیل و بررسی عدالت اجتماعی ورود خواهد داشت.

[/vc_column_text][tm_spacer size=”lg:20″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner][tm_spacer size=”lg:10″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”3/5″][tm_spacer size=”lg:60″][tm_image action=”custom_link” align=”center” md_align=”center” sm_align=”center” xs_align=”center” image=”8137″ custom_link=”url:http%3A%2F%2Finstagram.com%2Fgerayeedalat|||”][/vc_column][vc_column width=”2/5″][tm_spacer size=”lg:10″][vc_message]

رسانه رصد و پایش عدالت اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران

در این رسانه، تحقق عدالت اجتماعی در عرصه ها و بازه های زمانی مختلف، در جمهوری اسلامی ایران را سنجش، تحلیل و گزارش خواهیم کرد. شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی، مبنای سنجش و تحلیل ماست تا با زبان پرقدرت شاخص، تصمیم گیران را نسبت به پیامدهای سیاست هایشان، آگاه سازیم و ضمنا از قضاوت های بی مبنا در خصوص تحقق عدالت اجتماعی جلوگیری کنیم. البته که همه چیز، عدد و شاخص نیست. با ما همراه شوید:

صفحه اینستاگرام
‏instagram.com/gerayeedalat
کانال تلگرام
‏t.me/gerayeedalat
کانال بله
‏ble.ir/gerayeedalat

[/vc_message][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][tm_spacer size=”lg:20″][tm_grid style=”rounded-separator-02″ gutter=”30″ row_gutter=”50″ columns=”xs:1;sm:2;lg:4″][tm_box_icon style=”22″ align=”center” icon_type=”ion” icon_ion=”ion-ios-lightbulb-outline” icon_color=”custom” custom_icon_color=”#0066bf” button_color=”custom” custom_button_color=”#0066bf” heading=”یادداشت تحلیلی” button=”url:http%3A%2F%2Fqevam.rushd.ir%2Fnotes%2F|title:%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1|target:%20_blank|” link=”url:http%3A%2F%2Fqevam.rushd.ir%2Fcategory%2Fnotes%2F|title:%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%20%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C||”][tm_box_icon style=”22″ align=”center” icon_type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-bar-chart” icon_color=”custom” custom_icon_color=”#dd0000″ text_color=”custom” custom_text_color=”#dd0202″ button_color=”custom” custom_button_color=”#dd0000″ heading=”گرای عدالت” button=”url:http%3A%2F%2Fqevam.rushd.ir%2Fmonitoring%2F|title:%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1|target:%20_blank|” link=”url:http%3A%2F%2Fqevam.rushd.ir%2Fgerayeedalat%2F|title:%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA||”][tm_box_icon style=”22″ align=”center” icon_type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-book” icon_color=”custom” custom_icon_color=”#59d600″ button_color=”custom” custom_button_color=”#59d600″ heading=”محصولات” button=”url:http%3A%2F%2Fqevam.rushd.ir%2Fproducts%2F|title:%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1|target:%20_blank|” link=”url:http%3A%2F%2Fqevam.rushd.ir%2Fproducts%2F|title:%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA||”][tm_box_icon style=”22″ align=”center” icon_type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-pencil” icon_color=”custom” custom_icon_color=”#7100e2″ button_color=”custom” custom_button_color=”#8224e3″ heading=”دوفصلنامه عدالت اجتماعی” button=”url:http%3A%2F%2Fqevam.rushd.ir%2Fsjq%2F|title:%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1|target:%20_blank|” link=”url:http%3A%2F%2Fqevam.rushd.ir%2Fsjq%2F|title:%D8%AF%D9%88%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA%20%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C||”][/tm_grid][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][tm_spacer size=”lg:10″][tm_heading style=”with-separator” custom_google_font=”” google_fonts=”font_family:Poppins%3A300%2Cregular%2C500%2C600%2C700|font_style:300%20light%20regular%3A300%3Anormal” text_color=”custom” custom_text_color=”#934f22″ icon_type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-lightbulb-o” text=”آخرین یادداشت های تحلیلی”][tm_blog style=”grid_classic_01″ gutter=”30″ animation=”fly” number=”3″ columns=”xs:1;sm:2;lg:3″ taxonomies=”category:notes”][tm_spacer size=”lg:10″][/vc_column][/vc_row][vc_row overlay_background=”custom” overlay_custom_background=”#d1c0e2″ overlay_opacity=”40″][vc_column][tm_spacer size=”lg:20″][tm_heading style=”common” custom_google_font=”” google_fonts=”font_family:Poppins%3A300%2Cregular%2C500%2C600%2C700|font_style:300%20light%20regular%3A300%3Anormal” text=”یادداشت های دوفصلنامه عدالت اجتماعی”][tm_spacer size=”lg:20″][tm_blog style=”grid_classic_05″ gutter=”30″ number=”4″ columns=”xs:1;sm:2;lg:4″ taxonomies=”category:journal”][tm_spacer size=”lg:20″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][tm_spacer size=”lg:15″][tm_heading style=”with-separator-02″ custom_google_font=”” google_fonts=”font_family:Poppins%3A300%2Cregular%2C500%2C600%2C700|font_style:700%20bold%20regular%3A700%3Anormal” font_weight=”700″ text_color=”custom” custom_text_color=”#934f22″ icon_type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-barcode” text=”آثار و محصولات” link=”http://qevam.rushd.ir/products”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”2/3″][tm_heading style=”common” custom_google_font=”” google_fonts=”font_family:Poppins%3A300%2Cregular%2C500%2C600%2C700|font_style:300%20light%20regular%3A300%3Anormal” icon_type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-tasks” text=”پیشرفت پروژه های اخیر”][tm_spacer size=”lg:15″][vc_progress_bar bar_height=”4″ values=”%5B%7B%22label%22%3A%22%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87%20%D8%AE%D8%B7%20%D9%85%D8%B4%DB%8C%20%C2%AB%D8%AD%D8%B0%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3%20%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%20%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C%20%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%C2%BB%22%2C%22value%22%3A%2280%22%2C%22custom_background_color%22%3A%22%23222222%22%2C%22custom_track_color%22%3A%22%23ededed%22%2C%22custom_text_color%22%3A%22%23333333%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D9%88%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4%22%2C%22value%22%3A%2295%22%2C%22custom_background_color%22%3A%22%23222222%22%2C%22custom_track_color%22%3A%22%23ededed%22%2C%22custom_text_color%22%3A%22%23333333%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%C2%AB%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84%20%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%C2%BB%22%2C%22value%22%3A%22100%22%2C%22custom_background_color%22%3A%22%23222222%22%2C%22custom_track_color%22%3A%22%23ededed%22%2C%22custom_text_color%22%3A%22%23333333%22%7D%5D”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_round_chart style=”modern” stroke_width=”1″ values=”%5B%7B%22title%22%3A%22%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%22%2C%22value%22%3A%225%22%2C%22color%22%3A%22blue%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%22%2C%22value%22%3A%2212%22%2C%22color%22%3A%22orange%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%AF%D9%88%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%22%2C%22value%22%3A%223%22%2C%22color%22%3A%22green%22%2C%22custom_color%22%3A%22%23555555%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87%22%2C%22value%22%3A%225%22%2C%22color%22%3A%22purple%22%2C%22custom_color%22%3A%22%2350485b%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%DA%86%D9%86%D8%AF%20%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%22%2C%22value%22%3A%221%22%2C%22color%22%3A%22sandy-brown%22%2C%22custom_color%22%3A%22%235aa1e3%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%B7%D8%B1%D8%AD%20%D8%AF%D8%B1%D8%B3%22%2C%22value%22%3A%221%22%2C%22color%22%3A%22chino%22%2C%22custom_color%22%3A%22%23f7be68%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%B3%DB%8C%D8%B1%20%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C%22%2C%22value%22%3A%221%22%2C%22color%22%3A%22vista-blue%22%2C%22custom_color%22%3A%22%230088cc%22%7D%5D”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][tm_spacer size=”lg:15″][tm_gallery hover_style=”simple” gutter=”30″ row_gutter=”30″ animation=”” custom_border_color=”” images=”7414,6470,6479,6468,6514,7418,6472,7526,6463,6474,6465,6466,6467,6469,6475,7973,7982,8161,8162,8163,8164,8165,8542″ columns=”xs:1;sm:2;lg:5″][tm_spacer size=”lg:15″][/vc_column][/vc_row]
دکمه بازگشت به بالا