اخبار هسته

تعامل و همکاری با اندیشکده عدالت مرکز الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت

یکی از برنامه های هسته عدالت پژوهی مرکز رشد، تعامل و ارتباطات هدفمند و متناسب با مأموریت خود، با نهادها و مراکز مرتبط با حوزه عدالت اجتماعی است. یکی از این مراکز، اندیشکده عدالت مرکز الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت است که بعد از دومین نشست راهبردی با موضوع عدالت اجتماعی با حضور مقام معظم رهبری، به شکل جدی فعالیت خود را آغاز نمود و در این مسیر با فراز و نشیب و نوسانات مختلفی روبرو بوده است.

این مرکز که تلاش داشت با تجمیع ظرفیت تخبگانی کشور، قرارگاه عدالت پژوهی در کشور باشد؛ به دلیل مجموعه مسائل ساختاری و اداری تاکنون نتوانسته است ایفاگر این نقش باشد با این حال تلاش برای ارتباطات هدفمند با رویکرد فعال سازی ظرفیت ها در این مجموعه در دستورکار هسته عدالت پژوهی قرار گرفت.

بدین جهت روز دوشنبه ۲۵ تیرماه، هسته عدالت پژوهی میزبان آقای دکتر ربیعی دبیر اندیشکده عدالت مرکز الگو بود. در این نشست بعد از ارائه فعالیت ها و برنامه های هسته عدالت پژوهی توسط دبیر هسته، آقای دکتر ربیعی با تمجید از فعالیت های مختلف هسته عدالت پژوهی مرکز رشد به ارائه ظرفیت های موجود برای همکاری و تعامل اندیشکده عدالت با مرکز الگو اشاره کردند. از جمله این موضوعات فعالیت های مشترک در زمینه شاخص های ترکیبی عدالت اجتماعی، نشریه علمی در موضوع عدالت اجتماعی، گروه ها و حلقه های علمی عدالت پژوهی و سلسله نشست های تخصصی عدالت اجتماعی بود که مقرر شد به تناسب ظرفیت و برنامه های مشترک طرفین دنبال گردد.

در پایان این نشست نیز، اعضای هسته عدالت پژوهی، به بررسی انتقادی وضعیت فعلی اندیشکده عدالت مرکز الگو و ارائه پیشنهادها و راهکارهایی در این زمینه پرداختند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا