اخبار هسته

هم اندیشی اقامه عدالت در زمین حکمرانی

نشست هم اندیشی هسته عدالت پژوهی مرکز رشد با اندیشکده حکمرانی وابسته به پژوهشکده شهید صدر، دوشنبه ۱۳ اسفندماه ۱۳۹۷ و با حضور جناب آقای دکتر پیغامی برگزار شد. در این نشست، دکتر یاسری به تاریخچه تشکیل اندیشکده حکمرانی پرداختند. نسبت قوی حکمرانی با مقوله توسعه، این اندیشکده را بر آن داشته است تا مقوله عدالت را به عنوان نرم افزار حکمرانی جمهوری اسلامی، مطمح نظر قرار دهد. اکنون سوال اصلی، شیوه تحقق عدالت در زمین حکمرانی و از مسیر یک اندیشکده است.

در ادامه جلسه، تاریخچه ای از فعالیت های هسته عدالت پژوهی، ابعاد کار در فضای عدالت اجتماعی و نحوه تعامل با نهادهای مختلف برای تحقق عدالت اجتماعی، با حضور جناب آقای دکتر پیغامی طرح شد. لزوم مسئله شناسی عمیق در حوزه عدالت اجتماعی، توجه به آسیب های جریانات عدالت خواه موجود و نقص رویکرد توجه به کارهای زودبازده در فضای عدالت، ضعف پژوهش های اسلامی عدالت، قابل جمع نبودن اندیشه های داخلی در نظریه عدالت اجتماعی، اشکالات نهادهایی چون اندیشکده عدالت مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، توجه به لوازم حل مسئله عدالت در سطح خرد و در پرتو توجه به اقتضائات میدانی و شناخت عملیاتی، توجه به لوازم حل مسئله کلان عدالت و اولویت هایی از جمله اجرای قانون مبارزه با پولشویی و لزوم تفکیک بانک ها در عدالت اقتصادی و نهایتا بهره گیری از ظرفیت های موجود میدانی برای تحقق عدالت، از جمله مباحث طرح شده در این جلسه بودند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا