نه چپ؛ نه راست؛ فقط انقلابی عدالت‌خواه
امان از مهندسین اقتصادخوانده
جستجوی اقتصاد اسلامی در ناتینگهام
عدالت خواهی خوب، عدالت خواهی بد
بحران و  آدرس ­های نادرست
عدالت خواهی به قامت یک زندگی