نشست تخصصی

دومین نشست تخصصی «تدبر موضوعی عدل و قسط در قرآن کریم»

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Slider_Widget”][/siteorigin_widget]

 

جلسه دوم نشست تخصصی با عنوان «تدبر موضوعی قسط و عدل در قرآن کریم»، روز شنبه ۱۳ مردادماه ۱۳۹۷ توسط هسته عدالت پژوهی مرکز رشد برگزار شد. در این نشست استاد الهی زاده به ارائه ادامه بحث پیرامون «قسط و عدل در قرآن کریم» پرداختند.
در جلسه گذشته چنین بیان شد که قسط همان عدالت ساختاری است و عدل، عدالت ارتباطی و رفتاری. این دو لفظ با هم متفاوت بوده و مفهومی متفاوت دارند. اکنون پرسش از ارتباط بین این دو است. مدعای ارائه این جلسه آن است که قسط و عدل از نگاه قرآن کریم، تناسب محتوایی و تلازم اجرایی دارند.
ایشان در تشریح تناسب محتوایی ابتدا ابعاد مفهوم قسط و عدل را به صورت جداگانه در قرآن کریم بیان کرده و سپس به تبیین رابطه قسط و عدل پراختند. قسط و عدل، هر دو، به قسط و عدل الهی و بشری قابل تفکیک هستند. وجه مشترک استعمال قسط، قاعده مندی، قانون و عمل بر اساس ضابطه حق است و وجه مشترک استعمال عدل نوعی تعادل در مقایسه است. جمع بندی آن که عدالت در مقام مفهوم، اعم از قسط است و در مقام تحقق، محفوف به قسط می باشد. در مقام پایه ها و اصول، قسط مبناست. در فرایندها، با مطابقت عدل و قسط مواجهیم و در مقام شاخص سازی و سنجش، قسط به عنوان چارچوب باید مطرح باشد.
بخش سوم ارائه ایشان به تشریح تلازم اجرایی قسط و عدل پرداخته شد. در این مقام، عدالت (در بیان متعارف)، پایه ای فطری دارد که همان انصاف است و پایه ای وحیانی دارد که قسط و عدل است. انصاف این ظرفیت را دارد که زبان بین المللی عدالتخواهی قرار گیرد و به عنوان فهم مشترک انسان ها از عدالت قابل پیگیری است. ابتدا باید انصاف را در میان انسان ها گستراند تا از مسیر آن مطالبه عدل و قسط کنند. لذا آنچه اکنون نیاز جامعه ماست، در درجه اول، گسترش فرهنگ انصاف است.
ایشان همچنین پیشنهاداتی اجرایی و پژوهشی نیز برای هسته عدالت پژوهی بیان کردند:
۱٫ تدبر قسط و عدل در سیره
۲٫ تدبر واژگان همنشین با قسط و عدل در قرآن کریم
۳٫ تبیین سیر واژگان همسو با قسط و عدل در قرآن کریم
۴٫ تبیین عناصر مرتبط با قسط و عدل در قرآن کریم
۵٫ ترویج فرهنگ انصاف در بین مردم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا