معمای افزایش حقوق عادلانه در بودجه سال صفر
دکتر خاندوزی: دستمزد عادلانه، مهم‌ترین متغیر در کسب رضایت عامه از نظام اقتصادی و سیاسی است