عصیان روی خط موازی؛ تأملی بر مینی سریال «بازی مرکب»
شباک: داده‌های آماری تملک شخصی افراد نیست/ نیازمند تحول در فرهنگ دستگاه‌ها برای تبادل داده‌ها هستیم
معمای افزایش حقوق عادلانه در بودجه سال صفر
بازنشستگی یک قانون
پرتویی از عدالت در اندیشه آیت‌الله طالقانی(ره)
ما و هفت‌تپه تحریف؛ اندر حکایت خصوصی‌سازی کار، پول و آموزش و تحریف‌های آن
خروج: فرمان کرونا به فعالین بازار کار
دکتر خاندوزی: دستمزد عادلانه، مهم‌ترین متغیر در کسب رضایت عامه از نظام اقتصادی و سیاسی است
مطهری و نگاه سوم به انسان: صنعت، تربیت یا رشد
آینده‌پژوهی مقوله «کار»: تأملی برای الگوی پایه پیشرفت