نشست تخصصی

تجربه نگاری عدالت پژوهی

پانزدهمین نشست تخصصی هسته عدالت پژوهی، صبح روز چهارشنبه هفدهم بهمن ماه ۹۷ با حضور دکتر حسین عیوضلو در سالن شهید طهرانی مقدم مرکز…

تحلیل لایحه بودجه ۱۳۹۸ از منظر عدالت اجتماعی

نشست «بررسی سند لایحه بودجه ۱۳۹۸ از منظر عدالت اجتماعی» با ارائه دکتر فرشاد مومنی به همت هسته عدالت پژوهی مرکز رشد دانشگاه امام…

تسهیم ریسک و بازتوزیع ثروت در مالی اسلامی

سیزدهمین نشست هسته عدالت پژوهی مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام، دوشنبه ۱۷ دی ماه، با موضوع تسهیم ریسک در مالی اسلامی و…

تسهیم ریسک و بازتوزیع ثروت

اکران و بررسی مستند «بمب ساعتی»

نشست اکران مستند «بمب ساعتی» و تحلیل و بررسی این مستند با حضور یکی از سازندگان این مستند، به همت هسته عدالت پژوهی و…

مسئله شناسی بازار کار ایران

ششمین نشست علمی هسته عدالت پژوهی مرکز رشد با موضوع «مسئله شناسی بازار کار ایران»، صبح روز دوشنبه ۱۰ دی ماه در مرکز رشد…

تخصیص عادلانه منابع مالی در نظام بانکداری اسلامی

در تاریخ ۱۵/۹/۹۷ جلسه گروه عدالت در نظام مالی هسته عدالت پژوهی با موضوع ارائه پایان نامه ارشد جناب آقای شهاب آزادی با عنوان…

نظریه اسلامی عدالت توزیعی

نشست علمی با موضوع «نظریه اسلامی عدالت توزیعی» در تاریخ ۱۰ آذر ۱۳۹۷ و به میزبانی هسته عدالت پژوهی مرکز رشد برگزار شد. در…

معیشت امروز مردم

نشست تخصصی هسته عدالت پژوهی با موضوع «معیشت امروز مردم؛ سناریوهای حمایتی دولت از اقشار آسیب پذیر» با حضور جناب آقای دکتر پیغامی و…

دومین نشست تخصصی «تدبر موضوعی عدل و قسط در قرآن کریم»

1 2 3 4 5 6   جلسه دوم نشست تخصصی با عنوان «تدبر موضوعی قسط و عدل در قرآن کریم»، روز شنبه ۱۳ مردادماه ۱۳۹۷ توسط هسته عدالت پژوهی مرکز رشد برگزار شد. در این نشست استاد الهی زاده به ارائه ادامه بحث پیرامون «قسط و عدل در قرآن کریم» پرداختند. در جلسه گذشته چنین بیان شد که قسط همان عدالت ساختاری است و عدل، عدالت ارتباطی و رفتاری. این دو لفظ با هم متفاوت بوده و مفهومی متفاوت دارند. اکنون پرسش از ارتباط بین این دو است. مدعای ارائه این جلسه آن است که قسط و عدل از نگاه قرآن کریم، تناسب محتوایی و تلازم اجرایی دارند. ایشان در تشریح تناسب محتوایی ابتدا ابعاد مفهوم قسط و عدل را به صورت جداگانه در قرآن کریم بیان کرده و سپس به تبیین رابطه قسط و عدل پراختند. قسط و عدل، هر دو، به قسط و عدل الهی و بشری قابل تفکیک هستند. وجه مشترک استعمال قسط، قاعده مندی، قانون و عمل بر اساس ضابطه حق است و وجه مشترک استعمال عدل نوعی تعادل در مقایسه است. جمع بندی آن که عدالت در مقام مفهوم، اعم از قسط است و در مقام تحقق، محفوف به قسط می باشد. در مقام پایه ها و اصول، قسط مبناست. در فرایندها، با مطابقت عدل و قسط مواجهیم و در مقام شاخص سازی و سنجش، قسط به عنوان چارچوب باید مطرح باشد. بخش سوم ارائه ایشان به تشریح تلازم اجرایی قسط و عدل پرداخته شد. در این مقام، عدالت (در بیان متعارف)، پایه ای فطری دارد که همان انصاف است و پایه ای وحیانی دارد که قسط و عدل است. انصاف این ظرفیت را دارد که زبان بین المللی عدالتخواهی قرار گیرد و به عنوان فهم مشترک انسان ها از عدالت قابل پیگیری است. ابتدا باید انصاف را در میان انسان ها گستراند تا از مسیر آن مطالبه عدل و قسط کنند. لذا آنچه اکنون نیاز جامعه ماست، در درجه اول، گسترش فرهنگ انصاف است. ایشان همچنین پیشنهاداتی اجرایی و پژوهشی نیز برای هسته عدالت پژوهی بیان کردند: ۱٫ تدبر قسط و عدل در سیره ۲٫ تدبر واژگان همنشین با قسط و عدل در قرآن کریم ۳٫ تبیین سیر واژگان همسو با قسط و عدل در قرآن کریم ۴٫ تبیین عناصر مرتبط با قسط و عدل در قرآن کریم ۵٫ ترویج فرهنگ انصاف در بین مردم