گفتارهایی در عدالت اجتماعی
درس ‌گفتارهای عدالت‌ پژوهی با حضور حجت الاسلام واعظی