گفتگویی رادیویی: امام، مستضعفان و بازتوزیع سرمایه های ملی
نشست «عدالت در اندیشه آیت‌الله مهدوی کنی(ره)» برگزار شد
رونمایی از شماره سوم نشریه «عدالت اجتماعی»
عدالت؛ ارزش مظلوم
شاخصی در جمع عدالت پژوهان
گزارش رادیویی «اصلاح ساختار بودجه»
نقد و بررسی طرح «اصلاح ساختاری بودجه عمومی کشور»
نشست رونمایی از کتاب «شاخصی برای عدالت»
آیین رونمایی از کتاب
هم اندیشی اقامه عدالت در زمین حکمرانی