نشست «عدالت در اندیشه آیت‌الله مهدوی کنی(ره)» برگزار شد
رونمایی از شماره سوم نشریه «عدالت اجتماعی»
عدالت؛ ارزش مظلوم
شاخصی در جمع عدالت پژوهان
گزارش رادیویی «اصلاح ساختار بودجه»
نقد و بررسی طرح «اصلاح ساختاری بودجه عمومی کشور»
نشست رونمایی از کتاب «شاخصی برای عدالت»
آیین رونمایی از کتاب
هم اندیشی اقامه عدالت در زمین حکمرانی
اقتصاد ۹۸ و چاره اندیشی برای مستضعفین