نظریه اسلامی عدالت اجتماعی؛ نظریه‌ای برای میدان عمل
نشست رونمایی گزارش «پیدا و پنهان یارانه‌ها»
شباک: داده‌های آماری تملک شخصی افراد نیست/ نیازمند تحول در فرهنگ دستگاه‌ها برای تبادل داده‌ها هستیم
برای حذف کنکور باید مسیرهای موفقیت غیر از دانشگاه را پُر رنگ کرد
نشست رونمایی از کتاب «نظریه اسلامی عدالت اجتماعی» برگزار شد
گفتارهایی پیرامون عدالت آموزشی (۸)
گفتگوی تلویزیونی «مدرسه ایران»
برنامه تلویزیونی تهران۲۰
گفتگوی تلویزیونی «مدرسه ایران»
گفتگوی رادیویی «تاریخچه آموزش ۲۰۳۰»