نشست تخصصی

معیارهای عدالت اجتماعی از منظر اسلامی

سومین نشست اندیشکده عدالت مرکز الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت با هدف جمع ­بندی معیارهای عدالت از منظر اسلامی، عصر روز یکشنبه ۷ مرداد در مجموعه مرکز الگو برگزار شد.

این نشست اختصاص به ارائه پژوهش هسته عدالت­ پژوهی مرکز رشد در مورد نظریه اسلامی عدالت اجتماعی و الگوریتم تشخیص معیارهای عدالت اجتماعی داشت. در این نشست، بعد از ارائه یکی از اعضای هسته در مورد ساختار و مولفه­ های محوری نظریه عدالت اجتماعی از منظر اسلامی، حوزه­ ها و ابعاد عدالت اجتماعی و تعریف متناسب با هر حوزه، روش ­شناسی استخراج معیارهای عدالت و در نهایت الگوریتم تحلیل موقعیت مسئله از منظر عدالت اجتماعی، حاضرین در نشست به نقد و بررسی پرداختند.

روش­ شناسی کشف معیارها از اصول و قواعد، تمایز اصول، قواعد، معیار و سنجه با یکدیگر، ارتباط ابعاد مختلف حوزه عدالت اجتماعی با یکدیگر و بررسی تطبیقی پژوهش صورت گرفته با نمونه­ های مشابه از جمله محورهای مورد اشاره در تحلیل و بررسی ارائه انجام شده بود.

هدف از برگزاری این سلسله نشست­ ها، رسیدن به نوعی صورت­ بندی مشترک میان پژوهشگران حوزه عدالت اجتماعی است. این نشست­ ها با محوریت آقای دکتر عیوضلو و با حضور پژوهشگران حوزه عدالت اجتماعی در تهران و قم برگزار می­ شود.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا